ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

Amacı:

Bu sözleşme www.kurumuzem.comile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda detayları açıklanan Online Uzaktan Eğitim Hizmeti için imzalanmıştır.

Son KULLANICI bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürünü kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir

Önemli! Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son KULLANICI bu hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri asenkron olarak takip edemez ve kullanamazsınız.

Hizmeti satın aldığınız yere iade ederek paranızı geri alınız. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar www.kurumuzem.com‘ye ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

KULLANICI Lisansı:

www.kurumuzem.com‘nin içindeki sunumların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların son KULLANICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar:

Lisans hakkı, son KULLANICI’ ya münhasıran eserin asenkron kullanma hakkı sağlamaktadır. “Kullanım Hakkı”, ürünün kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakkı tanınan son KULLANICI eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

KULLANICI Hakları:

Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, www.kurumuzem.comtarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.

Bu ürünün kullanım hakkına sahip olan kişi, kendisine verilen süre içerisinde www.kurumuzem.cominternet sayfasına bağlanarak, sayfada bulunan Uzaktan eğitim sistemine KULLANICI için verilen KULLANICI adı ve şifre ile girer.

KULLANICI’ nın kendisi için açılan asenkron eğitim materyallerini izleyebilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

Kullanım Kısıtlamaları:

Sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları www.kurumuzem.com‘ye aittir. KULLANICI; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları www.kurumuzem.com‘den izin almadan kullanamaz.

Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini www.kurumuzem.com‘ye ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

Bu Senkron ve Asenkron Eğitimlerde veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Sözleşmenin Kabulü:

www.kurumuzem.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve www.www.kurumuzem.com , Eğitim Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan “sözleşmeyi okudum kabul ediyorum” seçeneğini onaylamanız ve kayıt ol butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir.

Sözleşme Konusu:

www.kurumuzem.com’un sözleşmeyi onaylayan üyeye internet üzerinden sınavlara hazırlık ve ders destek kaynağı sağlamasıdır.

Sözleşme Bedeli ve Ödeme:

Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, www.kurumuzem.com ‘da  yazılı olarak belirtilen paket eğitim programları ücretidir. İnternet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda aday üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte çıkabilecek aksaklıklardan www.kurumuzem.com sorumlu değildir. Online yapılan üyeliklerin bedelleri, ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir. Üye www.kurumuzem.com ‘un banka hesabına sözleşme bedelini yatırarak da ödemeyi yapabilir. www.kurumuzem.com indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

Özel Hükümler:

 1. a) Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir KULLANICI adı ve şifre belirler. KULLANICI adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI’ nın sorumluluğundadır. kurumuzem.com şifresini yanlış kullananlardan doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 2. b) KULLANICI’ nın üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için KULLANICI adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı servisler, bedelini ödediği servislere bağlı olarak giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir.
 3. c) KULLANICI olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.
 4. d) KULLANICI, kurumuzem.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Üyeliğin devamı sürecinde www.kurumuzem.com tarafından istenilen gerekli bilgiler KULLANICI tarafından eksiksiz ve doğru olarak www.kurumuzem.com ‘ye vermekle yükümlüdür. KULLANICI bilgilerinde ki adres, telefon vb. gibi her türlü değişikliklerde www.kurumuzem.com‘ye bilgi vermek zorundadır.
 5. e) KULLANICI, kurumuzem.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının www.kurumuzem.com‘ye ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. f) KULLANICI verilerinin, kurumuzem.com ‘un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü www.kurumuzem.com ‘un sorumlu olmayacağını kabul eder.
 7. g) KULLANICI kurallara aykırı davrandığı takdirde kurumuzem.com gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 8. h) KULLANICI, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan kurumuzem.com sorumlu tutmayacağını kabul eder
 9. i) KULLANICI site geneline zarar verecek veya kurumuzem.com ‘yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.
 10. j) KULLANICI fikri ve sınai hukuka giren ve telifi kurumuzem.com ‘de bulunan içerikleri satın aldıktan sonra iade işlemi talebinde bulunamaz.
 11. k) KULLANICI bu formda verdiği kişisel bilgilerinin, kurumuzem.com , şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat eder ve izin verir.

Uygulanacak Hükümler:

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır

Bu Hizmet Sözleşmesi ya da online eğitim programlarıyla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için bilgi@kurumuzem.com e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

www.kurumuzem.com| Tüm hakları saklıdır.