MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ:

Online kurs hizmetini satın almadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesinin tamamını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Son KULLANICI/Hizmet Alıcı Sözleşme konusu Online Kurs Hizmetini satın aldığı anadan itibaren işbu Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde SON KULLANICI, sözleşme konusu ürün ve hizmetten yararlanamaz, dersleri takip edemez ve kullanamaz.

Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar KURUM UZEM AKADEMİaittir. [WEBSİTESİ]’ de yer alan herhangi bir dijital içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’ nın, SATICI’ ya ait KURUM UZEM AKADEMİweb sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’ de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 3.’te belirtilen, canlı dersler ve derslere ait ALICI nın hizmetine açılan ders videolarına ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanarak tespit edilmesidir.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 1. TARAFLAR VE TANIMLAR

1-  SATICI

Unvanı: [WEBSİTESİ](“SATICI”)

Adres:

Telefon :

E-mail:

Web Adresi: [WEBSİTESİ]

 1. ALICI

Adı ve Soyadı: (Nihai Kullanıcı Adı Soyadı)

Şehir:

Adres:

Telefon

 1. KULLANICI

ALICI ya da ALICI’ nın bildirdiği, İşbu Sözleşme konusu online eğitim hizmetleri içeren kayıtlı dijital içeriği kullanan kişidir. KULLANICI’ nın sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış Sözleşmesinin onaylanması ile KULLANICI velisinin/vasisinin, KULLANICI’ nın işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul edilir.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

 1. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formunda özellikleri detaylı olarak belirtilen canlı (online) ders hizmetlerini ve bu ders hizmetlerinin kayıtlı dijital içerik (“ÜRÜN”), eğitim hizmetlerini içermektedir.

 

ÜRÜNÜN BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

 

 1. Paket içerisinde belirtilen süre için ürün bedeli peşin olarak (“Ürün, Bedeli”). Ürün Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:
 • Kredi Kartı ile Ödeme: KURUM UZEM AKADEMİ web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ ün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme peşin fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı ALICI’ ya yansıtılmaz.
 • Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ödeme, SATICI’nın KURUM UZEM AKADEMİ web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ ün “Havale/EFT ile Ödemek İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme işlemini tamamlamak için belirttiğiniz e-mail adresinize gönderilen banka hesap numaralarımızdan birine 3 gün içerisinde [WEBSİTESİ]ait KURUM UZEM AKADEMİ adresinde yer alan banka IB bilgilerine ödeme yapmanız gerekmektedir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’ nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.
 • PayTR ile Ödeme: Ödeme, SATICI’nın KURUM UZEM AKADEMİ web sayfasında satın alım işlemini yaparken PayTR Güvenli Ödeme sayfasına yönlendirilerek ödemesini gerçekleştirir.
 1. Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.
 2. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işleminin gerçekleştiği hafta canlı ders eğitimleri başlar. Bu kapsamda ALICI nın derslere giriş ile ilgili gerekli şifre bilgileri KURUM UZEM AKADEMİtarafından mail, sms yolu ile ALICI ya gönderilir. KURUM UZEM AKADEMİ eğitim sitesi indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

 İADE (CAYMA) HAKKI

İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

GENEL HÜKÜMLER

 1. İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu’ nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme’nin bir nüshası ALICI’ nın belirttiği e-mail adresine gönderilir.
 2. ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyarak onaylamasını; ÜRÜN bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, ÜRÜN’ ün kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle ÜRÜN canlı online ders hizmetleri olarak ALICI nın hizmetine açık hale gelir. ALICI, hangi eğitim paketini tercih etmiş ve satın almış ise o pakete ait tüm hizmet içeriklerini satın almış olur.
 3. ALICI, KULLANICI’ ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’ nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından KULLANICI’ ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.
 4. Satın alınan ÜRÜN, bir canlı ders hizmeti olduğundan ALICI’nın kendisine sunulan ders programlarında yer alan canlı derslere katılmaması halinde SATICI olarak sözleşmede yer alan KURUM UZEM AKADEMİ bu derslerin telafisini ALICI’ya ilgili dersin kayıt videosuna erişim yöntemi ile sağlar. Alıcı farklı yeniden canlı ders olarak telafi talebinde bulunamayacağını kabul eder.
 5. Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
 6. Satın alınan her bir eğitim programlarının süresi KURUM UZEM AKADEMİ adresinde paket içeriklerinde verilen süreler ile sınırlıdır. Hangi tarihler arasında canlı derslerin verileceği satış öncesinde ALICI’nın satın almasından önce satın alacağı eğitim paketinin satış işlemlerindeki bilgilendirmelerde yer alır.
 7. ALICI, Canlı derslerde öğrencisinin yer aldığı ders sınıfını değiştirme talebinde bulunma hakkına sahiptir. Bu konudaki taleplerini KURUM UZEM AKADEMİ adresinde yer alan mail adresine mail olarak iletir. İlgili değişiklik KURUM UZEM AKADEMİ onayı dahilindedir.
 8. Eğitim programlarında yer alan canlı ders hizmetlerimiz KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.
 9. SATICI’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim programı süresinde kullanıma açılmaz ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek canlı derslerin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile ya da PayTR  ödeme yöntemi ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Ancak ALICI, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve SATICI’ nın bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.

ALICININ ÜRÜNÜ KULLANIM KAPSAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BEYANLARI

ALICI, madde 3’ te belirtilen, satın almış olduğu Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir.

ALICI’ nın Fikri ve Sınai Haklar Kapsamında Kalan Kullanımı

 • KULLANICI, satın alınan ÜRÜN’ ü ilgili mevzuat hükümlerine, işbu Sözleşmeye, ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, ÜRÜN’ ü yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan, hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını
 • KULLANICI, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, ÜRÜN kapsamındaki hiçbir görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını
 • Bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI’ nın Fikri ve Sınai Haklar Hükümlerini İhlali ve Yaptırımı

KULLANICI, İşbu Sözleşmenin 6.1. hükmüne aykırılık ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

 • SATICI’ nın bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder
 • SATICI’ nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.
 • KULLANICI’ nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’ nın işbu Sözleşmeyi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, KULLANICI’ ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve KULLANICI’ nın dijital içeriğe erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

KULLANICI’ nın Yükümlülükleri

 • KULLANICI, şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’ nın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’ dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’ dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
 • KULLANICI, SATICI’ nın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, KULLANICI satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI’ nın Beyanları

 • KULLANICI, online eğitim programı satın alındıktan sonra sınavda elde ettiği başarıyı gösterir belgeyi (sınav sonuç belgesi, yerleştirme sonuç belgesi vb.) SATICI’ ya iletmesi durumunda, belgenin SATICI tarafından kullanılmasına muvafakat verdiğini kabul etmiş sayılır.

SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

 1. SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ ya ait elektronik cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk KULLANICI’ ya aittir.
 2. SATICI, Ön Bilgilendirme Formunda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında satın alınan tarihten ürün bakımından KURUM UZEM AKADEMİ internet sitesinde ürün detaylarında öngörülen tarihe kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür
 3. SATICI, ALICI’nın sel, yangın, deprem gibi doğal afet durumlar sebebi ile yaşayabileceği mağduriyetlerden kaynaklı canlı derslere erişmesine imkanı olmayacak mücbir sebeplerde hizmetini alamadığı canlı ders haklarını saklı tutar ve ALICI nın talep ettiği tarihte bu hizmeti kalan ders hakları üzerinden yeniden ALICI’ya ek bir ücret talep etmeden sağlar.
 4. SATICI, ALICI’nın hizmetine sunduğu canlı dersler için gerek gördüğü durumlarca öğretmen değişikliğine gidebilir. Haftalık canlı ders programında ders saatleri sayısı ve derslerin süresinde bir değişiklik yapmamak kaydı ile değişikler yapabilir.
 5. SATICI yalnızca işbu Sözleşme’ de ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda bilgileri yer alan Ürün’ü ALICI’ ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/KULLANICI’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ün ALICI/KULLANICI’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.
 6. SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 7. ALICI, Canlı derslerde görevli olan ve SATICI bünyesinde görev yapan öğretmenler ile [WEBSİTESİ]eğitim platformu dışında bir eğitim, özel ders ilişkisinde bulunamaz böyle bir hizmeti öğretmenlerden talepte edemez. Aksi durumda ALICI, öğrencisin SATICI dan edindiği canlı ders hizmetinin sona ereceğini ve bundan kaynaklı SATICI hakkında hiçbir yasal hakta bulunamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

 1. Sözleşmenin süresi ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren Ürün bakımından KURUM UZEM AKADEMİinternet sitesinde duyurusu yapılan eğitim paketlerinin içeriğinde belirtilen tarihlere kadar devam eder. Farklı ders paketlerinde farklı eğitim süreleri olabilir. ALICI, satın aldığı eğitim paketi süresi bittikten sonra İşbu Sözleşme, 10.1. bendinde belirtilen dönemin sonunda kendiliğinden sona erer.
 2. SATICI, ALICI/KULLANICI’nın İşbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşme’yi feshedebilir. Bu halde ALICI/KULLANICI, SATICI’ dan hiçbir bedel talep edemez.

UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİİ

ALICI, işbu Sözleşme’ den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

YÜRÜRLÜK

 1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.
 2. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-mail adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.